bestuur

Bestuur

De afgelopen 9 jaren heb ik als bestuurssecretaris samen met alle bestuursleden van de Stichting Westland Korenfestival mogen meewerken aan een fantastisch evenement: het Westland Korenfestival. Dat heb ik gedaan met veel liefde en enthousiasme en met alles wat in mij zit. Ik ben er trots op wat we in de loop der jaren hebben bereikt, dat was niet altijd even gemakkelijk: Niets gaat vanzelf!!
Mijn motto is dat wanneer je ergens ja tegen zegt, dat je er dan voor de volle 100% voor gaat. Helaas lukt het me de laatste tijd minder goed om het organiseren van zo'n groot evenement te combineren met mijn huidige baan. Met pijn in mijn hart ben ik tot de slotsom gekomen dat ik voor mezelf geen mogelijkheid meer zie om me voor dit festival nog verder te kunnen inzetten. 

De leukste vrijwilligersbaan van het Westland kan je niet doen zonder een fantastisch team: het bestuur. Maar ook met alle vrijwilligers en de talrijke korenmuziekliefhebbers.
Ik ga het stokje overdragen en hoop van harte dat er nog heel veel Westland Korenfestivals gehouden gaan worden. 

Het was mij een eer om met en voor jullie te mogen werken.

Judith Koppert.

In 2009 hebben vijf enthousiaste mannen de 'Stichting Westland Korenfestival' opgericht. In datzelfde jaar is in het centrum van Naaldwijk het eerste korenfestival georganiseerd, met 12 deelnemende koren. Mede door het enthousiasme van het publiek en deelnemers was deze eerste editie zeer geslaagd en werd de basis gelegd voor onze doelstelling om hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Inmiddels bestaat het bestuur uit 7 personen. Het festival is gegroeid van 12 naar 16 koren op 8 podia.

In 2011 zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden.
Hendrik van Vliet heeft de plaats ingenomen van Jan v.d. Voort, de penningmeester.
Judith Koppert, bestuurssecretaris,  doet de secretariële zaken en is het algemeen aanspreekpunt.
Ed de Bruin is de technische ondersteuner en doet allerhande algemene zaken.
In 2014 komt Wim van Leeuwen in het bestuur hij neemt de plaats in van Jan van Staalduien en neemt de verantwoording op zich van het geluid en technische zaken. 

Judith Koppert

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

jan-vd-vJan van der Valk,
voorzitter

 

 

 

  

Jeannette van Vliet,
bestuurssecretaris, algemeen contact

 

 

 

 

louisLouis van der Horst,
algemene zaken en facilitair

 

 

 

 

hendrikHendrik van Vliet,
penningmeester

 

 

 

 

erik-veenmanErik Veenman,
formateur en contact uitvoering koren

 

 

 

 

wimWim van Leeuwen,
geluid en technische zaken

 

 

 

 

ed-de-bruinEd de Bruin,
technische en algemene zaken